Contact


 

 CHANGE.GROWTH.COMMITMENT.

CONTACT

KOMPETENSOMRÅDEN

................................................................ 

Tillväxt & Intäkter

AFFÄRSSTRATEGI

MARKNADSFÖRING
SÄLJSTYRNING

The Futopia Group är ett partnernätverk som erbjuder lösningar inom affärsutveckling och marknadstrategi. Vi samarbetar med framåtblickande varumärken som står inför förändring. 


Vi erbjuder vägledning i en flyktig samtid. Allt vi gör syftar till positiv, varaktig förändring, till våra kunders lönsamhet och tillväxt.
Vi når dit genom att utmana antaganden, överväga varje synvinkel, varje möjlighet. Genom att vara öppna för nytt tänkande, nya beteenden, innovation och kulturella förändringar. Och genom att översätta konsekvenser av ny marknadslogik till konkreta strategier och handlingsplaner.

 

Vi tror på tydlighet och engagemang. På att utgå ifrån fakta snarare än spekulation. Vi arbetar alltid nära tillsammans med våra kunder. En ömsesidig förståelse och delad kunskap möjliggör effektiva processer, underlättar implementering av leverabler och skapar utrymme för kort- och långsiktig lönsamhet.

Välkommen till The Futopia Group.

KUNDREFERENSER

.................................................................... 

Även om vi främst fokuserar på små och medelstora företag (SME), arbetar vi också med större organisationer såväl som startups. Vi har erfarenhet från en mängd olika verksamheter inom en rad olika områden; med allt från mattjänster, läkemedel, tech, logistik, sprit-varumärken och medieföretag, till politiska kampanjer, offentlig sektor och public service.